Yükleniyor...

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Hakkımızda

Greenfit Plastik, 2014 yılında kurulan PP-R, PVC ve PP Sistemli Plastik Boru ve Ek Parçaları üretimini yapan bir kuruluştur. Üretim Yeri ve bu anlamda Merkezimiz, Türkiye’nin Tekirdağ İlindeki Ergene Bölgesinde yer almaktadır.

Tecrübeli yönetim ve üretim kadromuz ile kaliteye ve müşteri memnuniyetine adanmış bir ruh ile çalışmaktayız. Tüm dünyadaki müşteri portföyümüze birinci sınıf sistemler ile ürettiğimiz ürünleri, perakende satış mağazalarında, süper ve hiper marketler aracılığı ile sunmaktayız. Özellikle de Cezayir, Libya, Fas, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da bayilerimiz bulunmaktadır. Ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetine adanmış olan ruhumuz; ISO 9001: 2015 Sertifikasyonu ile de taçlandırılmış bulunmaktadır.
Greenfit Plastik ürünleri, tüm uluslararası kalite normlarını ve gerekliliklerini, dünyaca kabul edilmiş yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmektedir. Bu kaliteli üretimin %99’u yüksek kalitedeki hammaddeden, %1’i ise zararlı kimyasal içermeyen ve toksik olmayan katkı maddeleri karışımından elde edilmektedir. Sistemsel dünya kalite standartlarındaki üretim sayesinde genel kabul görmüş uzun ömürlülüğe kıyasla 3-4 kat daha fazla dayanıklıdır ve daha az atıkla sonuçlanmaktadır. Ayrıca üretim esnasında reel olarak gözlem yapan Kalite Kontrol ekibimiz, üretilen tüm ürünlerin uluslararası standartlar dışına çıkmasına izin vermemektedir.

KURUMSAL

• Küresel rekabete ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru olarak saptamak ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli her türlü alt yapıyı ve kadroları oluşturmak

• Tüm paydaşlarımızı (özellikle de müşterilerimizi) tanımlamak, taleplerini tanımlamak, bu talep ve beklentileri karşılayacak ürün ve hizmet adımlarının tanımlamak, gerektiğinde tüm paydaşlar ile bu tanımlamaları gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek

• İşin kaynağından başlayarak, son kullanıcıya kadar uzanan tüm etik ve değerler zincirimizi; her seviyede tecrübeli, bilgili ve işine bağlı insan kaynağımız ile verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek.

• Teknolojinin kaçınılmaz bir gerçeği olan; sanal güvenlik endişesini en aza indirgemek

• Tüm paydaşlarımızın bilgilerini; gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik perspektifinde bilgi güvenliği farkındalığını arttırarak korumak

• “Önce Güvenlik” ve sıfır risk bakış açısını benimseyerek iş ve işçi güvenliğini ön planda tutmak

• “Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş” temelinde, çalışma ortamında herkesin söz hakkı olduğu, ekip çalışması bilinci ile hareket eden ve yetkinlikleri arttıran, yöneten ve elinde tutarak kendi bünyesine katkı sağlayan bir firma olmak

• Mevcut pazar ve olası yeni pazarlarda liderlik ve büyüme vizyonunu destekleyen yüksek standartta kalite, bilgi güvenliği, çevre ve iş güvenliği altyapısı kurmak, işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
• Müşteri memnuniyeti ilkesinden ödün vermeyecek şekilde ürün çeşitliliğini arttırarak, yeni pazarlar elde etme ve mevcut pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak

• Çalışanların katılımlarıyla birlikte, var olan ürün kalitesini sürekli olarak arttıracak bir çalışma ortamı yaratarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek

• Teknolojik olarak sürekli ilerleme kaydederek, muhtemel rakipler arasında ayırt edici olmak

• İç ve dış olmak üzere kurumsal bağlarımız olan tüm paydaşlarımızın memnuniyetini esas alarak; kurumsal rolleri, yetkileri, sorumlulukları, çözüm süreçlerini tesis ederek bağlarımızı güçlendirmek

• Kullanılan enerji ve kaynak kullanımında doğal ve yenilenebilir enerjiye yoğunlaşarak; sosyal sorumluluk bilinci ve çevreci yönümüz ile gelecek nesillere daha güzel ve yaşanılabilir çevre bırakmak

• Risk temelli ve süreç mantığındaki bakış açısı ile hatasızlaşmak

• Yönetim sistemlerin etkinliğini; ulusal/uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, ilgili standart şartlarına uyumlu olarak sürekli iyileşmek, geliştirmek, etkinlik, yeterlilik ve uygunluk parametrelerinde düzenli olarak gözden geçirerek, ölçerek ve değerlendirerek; tüm sistemsel yaklaşımlarda en üst sıralara çıkabilmek

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol Ekibimiz, üretilen tüm ürünlerin Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olmasını sağlar..

YÖNETİM SİSTEMLERİ & KALİTE POLİTİKALARIMIZ

"Müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlamak ve vazgeçilmez tercihi olmak için tüm ürünlerimizi; tüm üretim aşamalarında sürekli gelişme anlayışı içerisinde olarak, istenilen kalite, teslim süresi ve en ekonomik şekilde üretmektir.
Greenfit Plastik bu anlamda; ürün kalitesinin, çalışanlarımızın ortak katılımıyla arttırılmasını, var olan müşteri beklenti/şikayetleri ile ve olası diğer beklenti/şikayetler için çalışmalar yapmayı, Kalite Yönetim Sistemi'nin risk temelli bakışı ile sürekli iyileştirilmesi için standart şartlara uygunluğun sağlayacağını ve tüm çalışanlara sürekli kalite bilincini yerleştirmeyi, gözden geçirmeyi ile sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt eder."
"Greenfit Plastik’e ait var olan/olacak bütün bilgi varlıklarının tanımlanmasının ardından gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanması ilkelerine uygun bir işleyiş sağlayarak; risk temelli yönetimi ve sürekli iyileştirme/geliştirme çalışma kültürünü yerleştirmek ve güncelliğini korumak açısından sürekli olarak gözden geçirmektedir.
Standart, uluslararası mevzuat, yasal ve prosedürel gerekliliklerin uyumunu, hem çalışanlarının hem de müşterilerimiz de dahil olmak üzere firma dışında olan tüm paydaşlarının tüm bilgilerini bir yandan korurken, diğer yandan da onların da bilgi güvenliği konusundaki farkındalığını da arttırarak yakalayan firmamız, iç ve dış tüm paydaşlarımızın memnuniyetini, kurumsal rolleri, yetkileri ve sorumluluklarımızı, gerekli bilgi-teknolojisi çözümleri ve süreçlerini tesis ederek işletmeyi politika olarak benimsemiştir."
"İş kazaları ve meslek hastalıklarından arındırılmış bir çalışma ortamı sağlamaktır. Firmamız üretim ve hizmetler noktasında tüm riskleri belirlemiş ve bu risklere karşı savunmacı ve planlı hareket ederek işleyişini sürdürürken, tüm uluslararası mevzuatlara, yasal düzenlemelere ve standart şartlara uyum göstermeyi de ilke edinmiştir. “Önce Güvenlik” ve sıfır risk bakış açısı ile çalışanlarımızın da katılımlarıyla kurulu sistemimizde, başta çalışan memnuniyeti olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyeti, emniyeti ve sağlığı birinci planda yer almakta ve sürekli olarak denetim ve gözlemlerle gözden geçirilmektedir.
Greenfit Plastik, olası tüm tehlikeli durum ve davranışların önüne geçebilmenin yolunu iyileştirme faaliyetleri ile ararken; diğer yandan da tüm iç ve dış paylaşlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği açısından farkındalığını ve kültürünü arttırmayı, sürekli iyileştirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sürekliliğini sağlamayı politika olarak taahhüt etmektedir. "
Başarıya ulaşmak için; şeffaf, dürüst, objektif bir şekilde; uluslararası mevzuatlara, yasal düzenlemelere ve standart şartlara uygun olarak iç ve dış çevre çalışma ortamını şekillendirmektir. Bunu gerçekleştirirken; atık yönetiminde geri dönüşüm perspektifi ile olası atıkların uygun şekilde bertarafı, doğal kaynakların optimum kullanımı ve sürdürülebilir kaynak kullanımı, kirliliği kaynağında tespit ederek; hava, su, toprak kalitesinin korunması ile kirliliğin en aza indirilmesi, çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere temas halinde bulunulan tüm paydaşlarımıza çevre anlayışımız ve çevre politikamızı aşılayarak sürekli olarak farkındalığı arttırmayı ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmayı; faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için; sürekli iyileştirilen ve geliştirilen bir çevre ortamında çalışmayı ve bu aşamaları önce riskleri engelleyici bakış açısı ile sürekli olarak gözlem yaparak sürekliliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.
"İçinde yaşadığımız toplumun bir parçası olarak; insan hakları temelinde saygı, sevgi, dürüstlük, tarafsızlık ve şeffaflık çerçevesinde inşa edilmiş ve tüm iç ve dış hususlar ile dirsek teması içerisinde bulunmak, politikamızın temel prensibidir. Söz hakkı tanıyan, çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini ölçebilen, ""Doğru İşe Doğru İnsan, Doğru İnsana Doğru İş"" perspektifinde yetenekleri keşfeden, yetkinlikleri arttıran, yöneten ve elinde tutan Greenfit Plastik, ekip çalışması bilincini destekleyen, öğrenmeye/öğretmeye ve değişim/gelişmelere daima açık, şirket kültürüne bu yeni değişim ve gelişmeleri entegre eden kurumsal bağlılığı ve aidiyet hissini her zaman ön planda tutmuştur.
K.V.K.K ve diğer ulusal/uluslararası yasalara ve sistematik olarak kaliteli bir yönetim anlayışına, bilginin mülkiyeti ve gizliliğine, iş sağlığı ve güvenliğine, çevreye ve sistemsel yaklaşımlara uyum içerisinde olan firmamız, disiplinli bir şekilde kurum imajını sürekli yükselten; yenilikçi, farkındalığı arttıran, sosyal sorumluluk sahibi bir stratejiyi benimsemiştir. "
"Yönetim anlayışı, yenilikçi ruhu, saygınlığı, yerli ve yabancı tüm paydaşlarıyla ortaklık kültürü ile sürekli gelişme kaydeden Greenfit Plastik; birbirinden tamamen farklı geçmişleri olan, farklı yetenekleri olan ve farklı fikirleri olan tüm çalışanları, iş ortakları ve müşterileri de dahil olmak üzere tüm paydaşları ile etik anlayışının gerektirdiği biçimde anlaşılır ve doğru bilgi paylaşımına özen göstermektedir. Hem yerel hem de global olarak güçlü bir iletişim ağına sahip olan firmamız, tüm paydaşları ile dürüst ilişkiler kuran, riskleri önceden keşfedebilen ve gerekli önlemleri alabilen, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyan, tarafsızlığı benimseyen, fırsat eşitliğine önem veren, ve adil rekabete inanan bir ilke ve değerler anlayışına sahiptir.
Firmamız içerisinde kurulan ve her fırsatta geliştirilmeye çalışılan Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve entegre diğer sistemler bu vizyonun kanıtı niteliğindedir. Yönetim Sistemleri'nin bu entegrasyonu ile süreklilik ve sürdürülebilirlik stratejisi, firmamız Greenfit Plastik tarafından benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur."Fabrika

Fabrikamızın üretim aşamaları hakkında video

Dizayn Ediyoruz

Yeni ürünler tasarlıyoruz

Üretiyoruz

Hızlı ve kaliteli üretim yapıyoruz

İhracat

Tüm dünyaya ihracat yapıyoruz

GREENFİT PLASTİK DÖKÜMANLAR

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İLETİŞİM

Adres
Velimeşe O.S.B. Mahallesi 233.Sokak No:34/1 Ergene / Tekirdağ / Türkiye
Haritayı Aç
Haritayı Kapat